Política de qualitat

A SOTASOL-AT, Serveis de geologia, slp estem compromesos fermament amb la qualitat i satisfacció dels clients. Procurem donar resposta a les necessitats del client tot complint amb els requisits legals i reglamentaris aplicables als nostres serveis.

Estem convençuts que el nostre èxit i supervivència com a organització depenen d’oferir les solucions i respostes òptimes als projectes i necessitats dels nostres clients, motiu pel qual procurem desenvolupar les feines que ens són pròpies amb el màxim de qualitat i rigor, entesos des d’una perspectiva ampla i transversal.

Tenim clar que l’evolució de la nostra organització ha d’anar acompanyada de la millora contínua dels nostres processos de treball, amb la implicació de tots els col•laboradors.

Fomentem aquesta voluntat en els següents principis:

  • Establim les sinèrgies necessàries entre tots els membres de l’organització per assolir un equip de treball multidisciplinar, responsable i cohesionat.
  • Implantem la millora continua del Sistema de Gestió de la Qualitat, basada en l’anàlisi, que ens permeti incrementar la qualitat dels serveis oferts.
  • La direcció assumeix personalment el lideratge de la qualitat.

Per tot això detallem els següents compromisos:

  • El nostre objectiu és la satisfacció del client, per la qual cosa procurem donar resposta coherent i justificada tècnicament a les necessitats dels seus projectes, establertes en els objectius de cada col•laboració.
  • Ens comprometem amb processos tangibles de millora constant per garantir les necessitats de qualitat dels nostres clients.
  • La relació amb els clients i proveïdors es caracteritza per la cooperació i comunicació oberta, franca i directa que permeti l’assoliment dels objectius concrets i l’evolució i millora contínua.

Empresa certificada en el compliment dels requisits de la norma ISO 9001:2015 per les activitats de “Serveis de consultoria geològica, geotècnica i hidrogeològica”. Certificat ES21/209478.